Ceny kas po uwzględnieniu przysługującego zwrotu w wysokości 700 zł netto za wymianę w terminie.​

KASY FISKALNE ONLINE 2021

Fiskalizacja kasy jest darmowa dla każdej zakupionej u nas kasy.

Nasz serwisant przeszkoli państwa w zakresie działania i obsługi kasy.

Wszystkie papiery wypełniamy za Ciebie, jedyne, co trzeba zrobić, to złożyć podpis i dostarczyć papiery do urzędu.

Czuwamy nad okresowymi przeglądami kasy i przypominamy o nich z wyprzedzeniem.

Dzierżoniów

ul. Diorowska 24
tel. 74 831-13-36
dzierzoniow@icomp.pl

Ząbkowice Śląskie

Rynek 12
tel. 74 817-52-35
zabkowice@icomp.pl

Bielawa

Plac Wolności 9
tel. 74 833-86-86
bielawa@icomp.pl

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Zapis z Rozporządzenia:

§ 17. 1. Podatnik, po uruchomieniu trybu fiskalnego, jest obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas, zgodnie z harmonogramem przesyłania danych.
2. Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy on-line do Centralnego Repozytorium Kas podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy zapisane w pamięci chronionej od czasu poprzedniego automatycznego przesyłania danych.

Czyli podatnik musi zapewnić przesyłanie danych, jeśli one są faktycznie w kasie zarejestrowane. W czasie, gdy kasa jest włączona i pracuje (rejestruje sprzedaż/usługi) kasa powinna być połączona z siecią Internet i mieć możliwość przesyłania danych. W czasie, gdy kasa nie jest używana i nie ma „zaległych” danych do wysłania, może być wyłączona. Nie musi się wówczas łączyć z repozytorium.

W kasach online obecnie podczas fiskalizacji repozytorium ustawia harmonogram na 7.200 sekund czyli 2 godziny. Co 1.800 sekund (czyli co 30 minut) kasa sprawdza, czy ten harmonogram nie uległ zmianie.

W przypadku „trwałego braku dostępu do repozytorium”, czyli gdy pracuje w miejscu, gdzie nie ma możliwości technicznych zestawienia połączenia internetowego „przewodowego”, WiFi ani zasięgu żadnej sieci GSM.

Kasa fiskalna jest kompletnym systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie. Baza towarów i usług (PLU) znajduje się wewnątrz urządzenia, a sprzedaż realizowana jest bezpośrenio na kasie bez udziału zewnętrznego systemu sprzedażowo.

Drukarka fiskalna zawsze współpracuje z zewnętrznym systemem sprzedażowo-rozliczeniowym tj. np. z komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. Sprzedaż rejestrowana jest zawsze za pomocą zewnetrznego porgramu sprzedazowego.

Warto zwrócić uwagę, że kasy rónież można połączyć z programem sprzedażowo- magazynowym i prowadzić rozliczenia sprzedaży uprzednio zarejestrowanej na kasie.

Odliczenie (90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł) za zakup kasy należy się tylko na zakupione kasy online i tylko nowym podatnikom oraz podatnikom, którzy zgodnie z Ustawą są zobowiązani do używania tylko kas online, a wcześniej już używali kas fiskalnych offline.

Przed fiskalizacją nie wysyła się do US zgłoszenia o terminie fiskalizacji kasy.

Po fiskalizacji nie wysyła się obecnie żadnych zgłoszeń do US. Kasy online „zgłaszają” się do US podczas fiskalizacji i w tym momencie też nadawany jest im numer ewidencyjny.

Po rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej nie można już prowadzić sprzedaży bez jej użycia. Jeżeli kasa uległa awarii sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej. W przypadku, gdy nie posiadają Państwo kasy rezerwowej należy bezzwłocznie zaprzestać sprzedaży.

Nie ma ograniczeń co do ilości drukowanych raportów dobowych, należy jednak pamiętać, że każda kasa fiskalna ma ograniczoną ilość raportów dobowych (zazwyczaj jest to 1835 raportów dobowych).

Tak, można. Zwracamy uwagę, że tzw. obowiązek stosowania kas online wynika bezpośrednio z ustawy. Daty tam zawarte wskazują terminy, w których podatnicy z określonych grup muszą już obligatoryjnie rejestrować sprzedaż na kasach online.

Jeśli podatnik nie należy do żadnej z grup wymienionych w ustawie, które muszą obowiązkowo wdrożyć kasy online, to może on taką kasę użytkować w dalszym ciągu. Zwracamy uwagę, że przypadku kasy z papierową kopią paragonów po zapełnieniu pamięci fiskalnej, podatnik będzie musiał zdecydować się na zakup kasy z kopię elektroniczną lub kasy online.

Jeśli podatnik nie jest objęty ustawowym obowiązkiem wymiany dotychczas stosowanej kasy na kasę ONLINE to może jej używać do zapełnienia pamięci fiskalnej. Należy jednak zwrócić uwagę, że w ustawie pojawił się zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową. To oznacza, że po zapełnieniu pamięci fiskalnej w kasie podatnik będzie musiał zakupić kasę ONLINE lub kasę z kopią elektroniczną (pod warunkiem, że zakup tej drugiej nastąpi przez 31 grudnia 2022 r.).

Nie ma na to ograniczenia (pod warunkiem, że podatnik nie jest objęty ustawowym obowiązkiem wymiany dotychczas stosowanej kasy na kasę ONLINE). Trzeba jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. nie będzie już można produkować kas z elektroniczną kopią paragonów (ograniczenie ustawowe). Od daty podanej powyżej na rynek krajowy będzie można wprowadzać tylko kasy ONLINE.

Nie, podatnik może więc używać kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub, w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, konieczności wymiany pamięci fiskalnej. W ustawie o VAT wprowadzono terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Terminy te są następujące:

  • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.;
  • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że kasy starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. Nie ma natomiast obowiązku wymiany kas starego typu od 1 stycznia 2023 r. na kasy online.

Wyjątek stanowią branże objęte obligatoryjną wymianą kas w terminach określonych ustawą, zgodnie z art. 145b ustawy o VAT, tj. m.in. sprzedaż paliw, świadczenie usług naprawy pojazdów, usługi gastronomiczne, sprzedaż węgla, usługi fryzjerskie.

icompbiznes.pl
Logo